znl.sk

Registrácia

Osobné informácie:

Informácie pre prihlásenie:

Fakturačné údaje:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky zákazníkom poskytované osobné údaje podliehajú ustanoveniam zbierky zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu), je správcom a súčasne spracovávateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.